Top

Caretta caretta – zeeschildpadden rescue center

Zeeschildpadden kunnen wel 100 jaar worden maar toch wordt hun voortbestaan bedreigd.

Caretta caretta – zeeschildpadden rescue center

Zeeschildpadden kunnen wel 100 jaar worden maar toch wordt hun voortbestaan bedreigd.

Caretta caretta – zeeschildpadden rescue center

Zeeschildpadden kunnen wel 100 jaar worden maar toch wordt hun voortbestaan bedreigd.

Caretta caretta – zeeschildpadden rescue center

Zeeschildpadden kunnen wel 100 jaar worden maar toch wordt hun voortbestaan bedreigd.